0
محتویات سبد خرید
  • 20
  • 459 مرتبه
تفنگ میخوب

تفنگ میخوب

سه شنبه 19 مرداد 1400

در کارگاه های ساختمانی برای متصل کردن هر نوع قطعه ای به سطوح بتنی از انواع تفنگ میخکوب و میخ و چاشنی استفاده می شود. از تفنگ میکوب برای پرتاب میخ استفاده می شود و به وسیله چاشنی کار می کند که چاشنی به پرتاب میخ کمک می کند. تفنگ میخکوب به برق و هوا نیاز ندارد و همه جامی توان از آن استفاده کرد. تفنگ میخکوب حتی میخ های ضخیم را هم می تواند پرتاب کند. انرژی لازم این دستگاه از طریق کارتریج گاز قابل اشتعال تامین می شود که یک باتری، نیروی الکتریکی برای اشتعال را فراهم می کند و نیروی حاصل از احتراق، میخ را پرتاب می کند و در سطوح بتنی و فلزی فرو می رود.