0
محتویات سبد خرید

هنگامی که سبد خرید شما کامل شد وارد صفحه ثبت آدرس می شوید و پس از آن روش های ارسال و پرداخت را مشخص می کنید. روش پرداخت موجود در سایت به صورت کارت به کارت می باشد. 

پس از اینکه سفارش شما با موفقیت ثبت شد، در صفحه مورد نظر گزینه پرداخت را کلیک کنید. 

 

سپس  در صفحه باز شده از بین شماره کارت های موجود یکی را انتخاب می کنید و بعد چهار رقم پایانی کارتتان و همچنین شماره پیگیری/فیش واریزی را وارد می کنید و در آخر مبلغ خرید خود را نوشته و گزینه ثبت را انتخاب می کنید. 

 

در این مرحله سفارش شما تکمیل می شود.